Екип

Екип
Директор : Цв. Петкова  

Социален работник : 

Счетоводител : Т. Цветкова

Мед. Фелдшер : 

Домакин : Л. Маринова

Трудотерапевт : Г. Василева
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.