Дом за стари хора  Етрополе

Дом за стари хора-град Етрополе е специализирана институция, предоставяща комплекс от социални услуги  на лица, навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Домът за стари хора е създаден  през  месец май 2003 г. 

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.